Facebook Twitter Instagram Pinterst
Tel: +355 44 806 061
info@globe.al

Udhëzuesi për blerjen online

1. Zgjidhni produktet

Vizitoni faqen tonë, pasi të keni zgjedhur produktet që dëshironi të blini vendosini një nga një në shportë duke klikuar butonin “Shtoni në shportë”.

 


2. Shporta juaj e produkteve të përzgjedhura

Në faqen "Shporta ime" keni ende mundësi të modifikoni porosinë tuaj. Mund të shtoni sasinë e produkteve ose të hiqni produktet që nuk i dëshironi më.

3. Regjistroni të dhënat ose vazhdoni pa u regjistruar

Mund të vazhdoni proçesin e porositjes edhe nëse nuk regjistroni të dhënat tuaja.

 

4. Vendosni të dhënat e faturimit dhe të dërgesës

Plotësoni të dhënat e kërkuara për faturimin ashtu edhe adresën e saktë ku dëshironi që të dërgohet porosia. Nëse faturimi dhe adresa e transportit janë të njëjta klikoni “E njëjtë me adresën e faturimit”.
Në rast se blerjen po e kryeni në emër të një personi juridik/kompani klikoni “Faturë tatimore” dhe plotësoni të dhënat për emrin e kompanisë, NIPT-in dhe profesionin tuaj.
Nëse jeni regjistruar ose keni kryer porosi më parë të dhënat ruhen automatikisht dhe nuk keni nevojë t’i rishkruani, por në çdo rast do të keni mundësi të bëni ndryshimet që dëshironi.