Facebook Twitter Instagram Pinterst
Tel: +355 44 806 061
info@globe.al
Kerkojme te punesojme designer

Detyrat dhe përgjegjesitë:

• Te jete i afte te krijoje koncepte dhe slogane per fushata marketingu
• Të krijojë dizajne, koncepte për broshura, prezantime, flyer-a, fletëpalosje dhe publikime të   

    tjera duke punuar njekohësisht me imazhe dhe fjalë;
• Konceptimin e materialeve promocionale, për produkte/promocione/fushata etj;
• Te kete eksperienc ne spote publicitare animacion/vidio/montazh

• Punimin grafik të materialeve promocionale dhe ndjekja në prodhim i tyre;
• Të mendojë në mënyrë kreative për të nxjerrë ide dhe koncepte të reja;
• Të porosisë tek palët e treta direkt, prodhimin e materialeve promocionale;
• Të ketë njohje për kostot e prodhimit në përgjithësi të materialeve promocionale;
• Të adoptohet me ndryshimet/të rejat që bëhen në pashaportën dhe guidelinet e kompanisë

   dhe të implementoje ato në të gjitha formatet e komunikimit;
• Të punojë ne grup per projekte te ndryshime si website, prezantime, evente, etj.

• Te marre persiper projekte dhe fushata publicitare deri ne ndjekjen dhe perfundimin e tyre

•Te kete aftesi shume te mira kordimini dhe pune ne grup

•Te jete i afte te mbylli projektet ne afatet e parapercaktuara

Eksperienca dhe njohurite profesionale:


• Të njohë shumë mirë programet grafike
:

Adobe Photoshop

Adobe Ilustrator

Adobe Indesign

Adobe Ater Effects

Adobe Premiere

Sketchup dhe paketen office
• Të ketë eksperience pune minimumi 2 vjecare;
• Të jetë i/e shkathët, kreativ;
• Të jetë i/e përgjëgjshëm, të marrë persiper ngarkese pune;
• Të jetë i/e gatshëm të punojë jashtë orarit zyrtar në varësi të punëve që kanë afat.

Të gjithë të interesuarit që i plotësojnë këto kërkesa mund t’i dërgojnë CV-të me fotografi në adresën 
e-mail-it: info@globe.al

 

Afati deri ne dt 25  Nentor 2016.

Rrjeti i dyqaneve GLOBE kërkon të punësojë Operatore Desku në Deparatamentin e shitjes

 Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Mban marëdhëniet me klientët duke bërë çeljen e llogarive për klientët e rinj;

•  Merret me procedurat e ndjekjes së rezervimeve të produkteve dhe bën hedhjen e tyre në sistemin përkatës;  

•  Bën hedhjen ne Mandat Arketimi të pagesave të klientëve;

•  Asiston me përditësimin dhe përmirësimin e informacionit që lidhet ngushtësisht me punën e përditshme.

 

Kërkesat profesionale të vendit të punës:

• Të ketë eksperiencë në pozicione punë ne lidhje me shitjen, mbajtjen e marredhenieve me klientet, pergatitjen e raporteve ditore;

• Të dijë të përdorë shumë mire programet bazë kompjuterike;

 

Kërkesa të veçanta të kandidatëve:

• Të jetë  shumë i/e  komunikueshëm, të jetë këmbëngulës/e, korrekt/e, i/e shkathët;

• Të jetë i/e përgjegjshëm/e dhe korrekt/e në punë;

• Të jëtë i/e fokusuar ndaj detajeve;

• Të ketë aftësi të punojë në grup;

• Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikuese.

 

Arsimimi
• Të ketë arsim të lartë.

 

Të gjithë të interesuarit që i plotësojnë këto kërkesa mund t’i dërgojnë CV-të me fotografi në adresën email hr@globe.al deri në dt 15 / 11/ 2016

 

Jeni te lutur te përcaktoni pozicionin e punës për të cilin aplikoni.

CV te cilat nuk do te kene te percaktuar pozicionin per te cilin aplikojne, nuk do te merren ne konsideratë.

Rrjeti i dyqaneve GLOBE kërkon të punësojë Shitës (elektroshtëpiake/elektronikë) në Departamentin e shitjes

 Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Njohja e produkteve në detaje (sipas përgjegjësise së percaktuar).

• Shitja direkte e produkteve drejtpërdrejt në kontakt me klientin;

•  Plotësimi me produkte i vitrines nga magazina.;  

•  Kontroll i perditshem i specifikimeve/çmimit të produkteve dhe ndryshimi perkates i tyre, sipas grup produkteve duke u kujdesur që çdo produkt i ekspozuar të ketë të vendosur specifikimin dhe çmimin e shitjes;

•  Asiston me përditësimin dhe përmirësimin e informacionit që lidhet ngushtësisht me punën e përditshme.

 

Kërkesat profesionale të vendit të punës:

• Të dijë të përdorë programet bazë kompjuterike;

• Të ketë eksperiencë në punë (minimalisht 2 vjet) kryesisht në fushën e shitjes, marketingut të saktë të produkteve; kontakt të drejtpërdrejtë me klientin;

• Njohuri të mira të gjuhës angleze (çdo gjuhë tjetër që njeh aplikanti/a konsiderohet si plus)

Kërkesa të veçanta të kandidatëve:

• Të jetë  shumë i/e  komunikueshëm, të jetë këmbëngulës/e, korrekt/e, i/e shkathët;

• Të jetë i/e përgjegjshëm/e dhe korrekt/e në punë;

• Të jëtë i/e fokusuar ndaj detajeve;

• Të ketë aftësi të punojë në grup;

• Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikuese;

• Të ketë paraqitje dhe sjellje dinjitoze konform rregullave të etikës dhe kodit të punës .

 

Arsimimi
• Të ketë arsim të lartë.

 

Të gjithë të interesuarit që i plotësojnë këto kërkesa mund t’i dërgojnë CV-të me fotografi në adresën email hr@globe.al deri në dt 15 / 11/ 2016

 

Jeni të lutur të përcaktoni pozicionin e punës për të cilin aplikoni.

CV të cilat nuk do te kenë të përcaktuar pozicionin për të cilin aplikojnë, nuk do te merren ne konsideratë.