Facebook Twitter Instagram Pinterst
Tel: +355 44 806 061
info@globe.al

Politikat dhe proçedurat e kthimit të pajisjeve

Të gjitha pajisjet e blera në rrjetin e dyqaneve Globe, në raste të veçanta kur konstatohen probleme, që vijnë si pasojë e defekteve të fabrikës mund të bëhet kthimi dhe ndërrimi i pajisjes:

1. Brenda 72 orëve nga momenti i blerjes për difekt fabrike.

2. Pas 30 ditësh, nga momenti i sjelljes ne servis, nëse nuk riparohet.

3. Nëse pajisja shfaq të njëjtin difekt 3 herë brenda afatit të garancisë së pajisjes.