Facebook Twitter Instagram Pinterst
Tel: +355 44 806 061
info@globe.al

Ne mundësojmë zgjatjen e garancisë së kondicionerëve duke iu dhënë mundësinë për shërbimin e mirëmbajtjes.

I cili konsiston në:

-Kontroll të plotë të kondicionerit, kontroll të ventilatorëve.

-Kontroll të gjendjes së punës së kompresorit dhe kontrolli për mosrrjedhjen e gazit.

-Pastrim mekanik të njësisë së jashtme, serpentinës dhe larje e splitit me solucionet përkatëse.

-Dizinfektim nga mikroorganizmat, nga pluhuri, nga skorjet e baltës së filtrave të njesisë së brendshme dhe njësisë së jashtme.

-Shtim garancie me 1 vit (mund të rinovohet vit pas viti deri në 5 vjet).